' บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) 73 ปีแห่งจริญเติบโตที่มั่นคงและบริการฉันมิตร (73 Years of Steady Growth and Friendly Service)

ชื่อผู้ใช้   
รหัสผ่าน
          
33
Thai CAC
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
  

ประกันภัยรถยนต์:  
พิเศษ ต้อนรับปีใหม่ สำหรับรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี รับสิทธิซ่อมห้างด้วยเบี้ยประกันภัยที่พิเศษสุดๆ สนใจรายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายรับประกันรถยนต์ โทร 02-630-9055 ต่อ 314-326

3Plus G

3Plus

ไกรทอง

3Plus พิเศษ
 
 
.................................................................................ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร.0-2630-9055,0-2630-9111 โทรสาร 0-2237-4621

หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ข้อสารสนเทศของการเพิ่มทุน
ร่างข้อบังคับ ข้อ 6,ข้อ 10 และข้อ 31
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค )

รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

แผนที่

แบบฟอรม์เสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายงานประจำปี 2558 (56-2) ไทย

รายงานประจำปี 2558 (56-2) อังกฤษ

  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5
ชิงถ้วยเกียรติยศ คุณประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย                                          .........................................................................................................อ่านต่อฺ

    บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย สนับสนุนกิจกรรม "Toyota Thonburi Family Rally" ครั้งที่ 12
บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ "Toyota Thonburi Family Rally"ครั้งที่ 12 โดยมีจุดเริ่มต้น ณ.ศูนย์บริการโตโยต้า ธนบุรี สำนักงานใหญ่-ท่าพระ ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2558


..........................................................................................................อ่านต่อฺ

    บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทในเครือ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
คุณจักรวี วิสุทธิผล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เป็นตัวแทนส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการก่อการร้าย..........................................................................................................อ่านต่อ

 บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ " 17 th CPN Inviational Golf Championship "
คุณจักรวี วิสุทธิผล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน)
ได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟ " 17 th CPN Inviational Golf Championship"
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟ The Vintage Club

..........................................................................................................อ่านต่อ

        ครบรอบ 74 ปี บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย แบ่งปันความสุขให้น้อง ๆ ปี 2 คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งและร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องๆมูลนิธิ เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เป็นปีที่ 2 เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆ
  
  

.........................................................................................................อ่านต่อ

        ตัวแทน บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เข้าพบ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัย
คุณอารยา แสงเงิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากิจการตัวแทนนายหน้า พร้อม คุณกิตติกร นิศามณีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าพบ คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัย เพื่ออวยพรปีใหม่ 2558 พร้อมพุดคุยถึงแนวโน้มตลาดประกันภัยไทย

  

      เลขาฯคปภ.จี้ธุรกิจบริการทำประกันคุ้มครองพนง.
           เลขาฯคปภ.จี้ธุรกิจบริการทำประกันคุ้มครองพนง.-บุคคลที่ 3 หวังยกมาตรฐาน

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขา ธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
      การดูแลขนย้าย
           ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 กำหนดแนวทางการคุ้มครองการดูแลขนย้ายรถยนต์คันที่ทำประกันภัยไว้ และได้รับความเสียหายดังนี้ “เมื่อรถยนต์ เกิดความเสียห ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
      ประกันข้าวรอบใหม่ทุน1,111บาทต่อไร่
           นายถนัด จีรชัยไพศาล ผู้อำนวย การบริหารสมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผย “สยามธุรกิจ” ถึงผลการประชุมครั้งล่าสุดระหว่างผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สำนักงานคณะกรรมการกำกั ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
      ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ‘รถ’
           ที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ (ตอนที่1)

เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถได้ทวีจำนวนขึ้นในแต่ละปี เ ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
      ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ ‘รถ’
           ที่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ (ตอนที่สอง)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ ได้ให้ความหมายข ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
 
      ฝรั่งกลัวน้ำท่วม! ลดรับประกันต่อ..
           พุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัย กล่าวกับ “สยามธุรกิจ” ตั้งแต่เด ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
      ไทยเศรษฐกิจฯยึดที่มั่น1,500ล้าน
           โตพรวดหลังคว้าประกัน‘GOA โตโยต้า’ คุมเคลมอยู่หมัดเหลือไม่ถึง 50% "เรามองไกลไปถึงปี 2556 จะมีเบี้ยประมาณ 1,500 ล้านจะรักษาให้อยู่ระดับนี้ เราเตรียมตัวรองรับการขยายธุรกิจแบบก้าวกร ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
      เปิดโผ 8 วินาศภัยหน่วยกล้าตายประกันนาล่ม
           ในที่สุด โครงการประกันภัยข้าวนาปีฤดูกาลเพาะปลูก 2554/2555 คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติตามยุทธศาสตร์ประกันภัยพืชผล แห่งชาติของรัฐบาลชุดก่อนที่กำหนด จะเริ่มโครงการในวันที่ 1 กรก ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
      ไทยเศรษฐฯรับประกันภัยศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์
           บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย(TSI) ได้รับประกันภัยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) สำหรับความคุ้มครองภัยก่อการร้าย การจลาจล และการกระทำที่เป็นเจตนาร้ายในวงเงิน ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
      ไทยเศรษฐฯปันผลงวดปี 52 อัตรา 0.10 บ./หุ้น
           นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุต กรรมการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย(TSI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/53 เมื่อวันที่ 19 มี.ค.มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินง ....
...............................................................................................................................................................อ่านต่อ
 
           knock-for-knock agreement ข้อตกลงไม่เรียกร้องต่อกัน ข้อตกลงที่ใช้ในการประกันภัยรถยนต์ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่สัญญาชนกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายสำหรับรถยนต์คันที่ตนรับประกันภัยไว้ โดยไม่ไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
..............................................................................................................................................................................
 

ค้นหาใน บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ค้นหาใน Google