เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร
บริการลูกค้า

สินไหมรถยนต์

เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร

2018-09-23 18:13:02

1. โทรแจ้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 1352

เมื่อเจ้าหน้าที่รับสาย บอกเลยคะว่า “แจ้งอุบัติเหตุ” และตามด้วยข้อมูล เหล่านี้

1.ชื่อและนามสกุล ผู้ขับขี่

2.เลขที่กรมธรรม์(ถ้ามี) ทะเบียนรถ ยี่ห้อ รุ่น สีรถ

3.วัน เวลาที่เกิดเหตุ

4.ลักษณะการเกิดเหตุ

5.สถานที่เกิดเหตุ เอาให้ชัดนะคะ บอกจุดสังเกตด้วยยิ่งดีเลย

6.เบอร์โทรศัพท์ เพื่อทางเราจะได้ติดต่อกลับไปหาท่านได้

2. รอเจ้าหน้าที่ ณ จุดเกิดเหตุ

หลังจากโทรแจ้ง 1352 ของเราแล้ว ภายใน 10 นาที จะมีเจ้าหน้าที่ของทีเอสไอ ติดต่อกลับมาหาท่าน เพื่อแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ ที่จะมาให้บริการ ณ จุดเกิดเหตุ

3. เตรียมเอกสารไว้รอเจ้าหน้าที่

ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เดินทางมาให้บริการ ท่านสามารถเตรียมเอกสารไว้รอก่อนก็ได้คะ เพื่อความรวดเร็ว เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ ใบขับขี่ สำเนาทะเบียนรถ หน้าตารางกรมธรรม์(ถ้ามี) สิ่งที่สำคัญในระหว่างรอท่านควรยืนหรือนั่งรอในที่ที่ปลอดภัยด้วยนะคะ

4. เมื่อพนักงานมาถึง ท่านจะได้รับบริการดังนี้

เมื่อพนักงานมาถึง ท่านจะได้รับการบริการ ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่แนะนำตัว

2.ตรวจสอบเอกสารที่ท่านได้เตรียมไว้

3.เริ่มดำเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ เมื่อเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับเอกสาร 1 ฉบับ เราเรียกว่า “ใบรับรองความเสียหาย” พร้อมแนะนำศูนย์บริการหรืออู่ในเครือของทีเอสไอ ที่ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อม

4.หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุได้ ก่อนรับเอกสารทุกครั้ง

5. ถ่ายรูปไว้ก่อนแยกย้ายทุกครั้ง

หากต้องการแยกย้ายรถ ถ้าลักษณะเหตุชัดเจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมรับผิดให้ถ่ายรูปไว้และหลบเข้าข้างทางและหากไม่สามารถตกลงกันได้ให้แจ้งตำรวจมาฉีดพ่นสเปรย์ก่อนหรือหากไม่สะดวกรอตำรวจให้ถ่ายรูปไว้ก่อนแยกย้ายทุกครั้ง