ลูกค้าองค์กร

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ได้รับความคุ้มครองจากการเสี่ยงภัยในระหว่างการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นทาง เรือ ทางอากาศ ทางบก ผู้ทำประกันภัยจะได้รับความมั่นใจในตัวสินค้าที่จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขดังกล่าวที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดจาก

CLAUSE A

CLAUSE B

CLAUSE C

 • อัคคีภัย ภัยระเบิด

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำ หรือตกราง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • การขนส่งสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • การเสียสละในความเสียหายทั่วไปGeneral Average

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • การโยนสินค้าลงทะเล(Jettison) ในขณะที่
  เรือประสบภัย

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง
  หรือบรรเทาความเสียหาย

คุ้มครอง

คุ้มครอง

คุ้มครอง

 •  แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • สินค้าคลื่นซัดตกจากเรือ

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือหรือระหว่างถ่ายลำเรือ

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • สินค้าเปียกน้ำเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือหรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์ หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)

คุ้มครอง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • เปียกน้ำฝน

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 •  การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่นๆ

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • การปล้นโดยโจรสลัด

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • การลักขโมย

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

 • อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตก หัก ฉีกขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลายทำให้สินค้ารั่วไหล ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง