TSI Meet The Press
เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

TSI Meet The Press

 

นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล (ซ้ายรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) พร้อมด้วย นางสาวคณิดา นิมมาณวัฒนา (ขวารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภั จำกัด (มหาชนหรือ TSI Insurance ร่วมแถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของ TSI รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 9 ดือนที่ผ่านมา ให้สื่อมวลชนได้รับทราบในงาน TSI Meet The Press ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง  ห้องประชุม สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ ชั้น 15 อาคารเอ็มไทย าวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆนี้