TSI Insurance จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เกี่ยวกับเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

TSI Insurance จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา  โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นตอบรับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง 

โอกาสนี้ ยังได้ถือโอกาสแนะนำคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารระดับสูงชุดใหม่  พร้อมชี้แจงถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหม่ที่มีความแข็งแกร่งอย่าง จีที ดอลลาร์ จำกัด ภายใต้การนำของ จีที กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคชั้นนำจากสิงคโปร์ ในการเข้ามาช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจ TSI Insurance มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการประกันภัย หรือ InsurTech อย่างก้าวหน้าในอนาคต