นักลงทุน

ข้อมูลทางการเงิน

Financial reports

รายงานฐานะทางการเงิน

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2558

  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2554

  • Q1
  • Q2
  • Q3
  • Q4