ค้นหาใน บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย ค้นหาใน Google
การเรียกคืนสินค้า

ข่าวการเรียกคืนรถยนต์ของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นสองรายในเวลาใกล้เคียงกันจากปัญหาของระบบคันเร่งบกพร่อง และอีกรายเกิดจากปัญหาการเปิดปิดกระจกรถยนต์อัตโนมัติที่มีเกิดปัญหาของ ระบบป้องกันน้ำขังที่อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งการเรียกคืนรถยนต์ของทั้งสองค่ายเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกอันเป็นผลสืบเนื่อง จากระบบการค้าเสรีในโลกปัจจุบันที่มีระบบการผลิตและจำหน่ายสินค้า ข้ามประเทศเพิ่มขึ้นจากกลไกของระบบแรงงานและภาษีที่เอื้ออำนวยให้บรรดาค่ายรถยนต์สามารถมีฐานการผลิตหรือประกอบรถยนต์ได้ในหลายประเทศพร้อมกันทั่วโลก

ดังนั้น การใช้ชิ้นส่วนประกอบจากผู้ผลิต ชิ้นส่วนจึงเป็นไปในลักษณะของการผลิตชิ้นส่วนจำนวนมากเพื่อใช้ประกอบรถยนต์ใหม่และเพื่อเป็นอะไหล่สำรองในกรณีที่รถยนต์จำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซม การพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนย่อมมีความสำคัญมากเช่นเดียวกับความสำคัญในกระบวนการประกอบรถยนต์

การเรียกคืนรถยนต์ในประเทศในซีกโลกตะวันตกเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยกว่าประเทศในซีกโลกตะวันออก อาจจะเป็นเพราะกลไกคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคไม่น้อยกว่าการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุน จากต่างประเทศ แต่กรณีที่เกิดขึ้นกับค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นปรากฏข่าวใหญ่เนื่องจากทั้งสองค่ายรถยนต์เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตรถยนต์และการเรียกคืนรถยนต์ครั้งนี้เป็นการเรียกคืนรถยนต์ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม

เช่น ต้นทุนในการซ่อมรถยนต์ที่มีจำนวนมากกว่า 5 ล้านคันทั่วโลกที่จะต้องใช้เงินจำนวนหลายหมื่นล้านบาท ต้นทุนในการวิจัยปัญหา ต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ ต้นทุนในการรับมือกับการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ความผันผวนของราคาหุ้นที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัทหรือยี่ห้อรถยนต์จะได้รับผลกระทบ แต่หากพิจารณาในมุมมองของการแสดง ความรับผิดชอบของทั้งสองค่ายรถยนต์ที่ประกาศเรียกคืนย่อมส่งผลใน ด้านบวกในการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าอาจจะทำให้ลูกค้ามั่นใจค่ายรถยนต์ดังกล่าวให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้า

การผลิตสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศปัจจุบันจำเป็นจะต้องใช้ความ ระมัดระวังในการผลิตสินค้าเนื่องจากปริมาณการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือส่งออกสินค้ามีมากขึ้นในโลกธุรกิจ ดังนั้น การประกันภัยสำหรับความ รับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) และการเรียก คืนผลิตภัณฑ์ (Product Recall Insurance) จึงจำเป็นอย่างมากสำหรับ ผู้ผลิตสินค้าที่ส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งการประกันภัยจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีหาก มีการเรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเงินชดเชยที่จะต้องชดใช้ให้กับผู้เสียหาย

นอกจากนี้การพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภคก็มีแพร่หลายในหลายๆ ประเทศทั่วโลก การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายของผู้บริโภคที่รู้จักสิทธิของตนเองมีมูลค่าชดเชยที่สูงขึ้น

ดังนั้น การเรียกคืนรถยนต์ของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นสองรายครั้งนี้ย่อม เป็นอุทาหรณ์ให้กับภาครัฐในการสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยเพื่อ การส่งออกจะต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานการวิจัยทั้งกระบวนการผลิตทั้งวัตถุดิบและการผลิตสินค้า

ในขณะที่ภาคเอกชนผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) และการประกันภัยการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ( Product Recall Insurance) เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หมายถึงอนาคตของสินค้าและชื่อเสียงของผู้ผลิต แต่ในเวลาเดียวกันตลาดรับประกันภัยในประเทศจะต้องสามารถรองรับความต้องการของผู้ผลิต ในการรับการประกันภัยและการให้บริการในต่างประเทศ เมื่อมีการเรียก ร้องความเสียหายจากผู้บริโภคในโลกไร้พรมแดน
 
ที่มา : นสพ. สยามธุรกิจ