ลูกค้าบุคคล

ประกันภัยรถยนต์นพเก้า

รายละเอียดความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. ไม่เกิน 500,000 บาท / คน 10,000,000 ต่อครั้ง
  2. คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครั้ง
  3. คุ้มครองความเสียหายรถคันที่เอาประกันภัย ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
  4. คุ้มครองรถคันที่เอาประกันภัย สูญหาย ไฟไหม้ ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
  5. คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 6 ที่นั่ง สำหรับอุบัติเหตุ เฉพาะกรณีเสียชีวิต ไม่เกินที่นั่งละ 100,000 บาท/คน
  6. คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 6 ที่นั่ง สำหรับค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินที่นั่งละ 100,000 บาท/คน
  7. คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ

- ตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
- แนบสำเนาใบขับขี่พร้อมใบคำขอทุกครั้ง
- ไม่รับประกันรถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเครื่องยนต์
- อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ ไม่รวมอุปกรณ์เสริม หรือ อุปกรณ์ตกแต่งใดๆ
- ใช้ส่วนบุลคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า