รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองการชน ที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก  รถเขา รถเรา บริษัทฯ ดูแลให้ทั้งหมด

สบายกระเป๋าด้วยค่าเบี้ยต่ำสุดที่ 4,000 บาท ไม่ โดยไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

3 PLUS   MICRO
สำหรับรถรหัส 110, 210
ทุนประกันภัย เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวม (ภาษี+อากร)  
60,000 4,189 4,500.42  
เงื่อนไขความคุ้มครอง

1.  คุ้มครองการชน ที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก  ตามจำนวนทุนประกัน

2.  คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนเกินพ.ร.บ. ไม่เกิน 500,000 บาท / คน
ไม่เกิน   10,000,000 บาท / ครั้ง

3.  คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครั้ง

4.  คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง สำหรับอุบัติเหตุ  เฉพาะกรณีเสียชีวิต
ไม่เกินที่นั่งละ 50,000 บาท /คน

5.  คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 4 ที่นั้ง สำหรับค่ารักษาพยาบาล
ไม่เกินที่นั่งละ  50,000 บาท / คน

6.  คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา  200,000 บาท / ครั้ง

หมายเหตุ

- ราคารถปัจจุบัน ต้องไม่ต่ำกว่าทุนประกัน
- ยกเว้นรถยุโรป รถนำเข้า รถดัดแปลง และเปลี่ยนเครื่องยนต์