"สุดคุ้ม"
รายละเอียดความคุ้มครอง
หัส ประเภทรถ เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
110 เก๋ง 1,768.00 1,900.32
320 ปิ๊กอัพ ไม่เกิน 4 ตัน 1,861.00 1,999.83

 

 

 

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  •  คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนเกินพ.ร.บ. ไม่เกิน   500,000 บาท / คน ไม่เกิน 10,000,000 บาท / ครั้ง
  • คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน 600,000 บาท / ครั้ง
  • คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง สำหรับอุบัติเหตุ  เฉพาะกรณีเสียชีวิต   ไม่เกินที่นั่งละ 50,000 บาท/คน
  • คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง สำหรับค่ารักษาพยาบาล  ไม่เกินที่นั่งละ  50,000 บาท/คน
  • คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ไม่เกิน 100,000 บาท / ครั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย 160 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อฝ่ายรับประกัน โทร.02-6309055,02-6309111 ต่อ 314-330 แฟ็กซ์ 02-2677291-2 , 02-2360331