"นพเก้า"

สำหรับรถยนต์  กลุ่ม 3, 4, 5  ประเภท  1  รถยนต์อายุ  2 – 4  ปี   ซ่อมห้าง     รถเก๋ง และ รถกระบะ ส่วนบุคคลเท่านั้น

รายละเอียดความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. คุ้มครองชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. ไม่เกิน 500,000 บาท / คน 10,000,000 ต่อครั้ง
2. คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,000,000 บาท / ครั้ง
3. คุ้มครองความเสียหายรถคันที่เอาประกันภัย ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
4. คุ้มครองรถคันที่เอาประกันภัย สูญหาย ไฟไหม้ ไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
5. คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 6 ที่นั่ง สำหรับอุบัติเหตุ เฉพาะกรณีเสียชีวิต
ไม่เกินที่นั่งละ 100,000 บาท/คน
6. คุ้มครองผู้ขับขี่ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 6 ที่นั่ง สำหรับค่ารักษาพยาบาล
ไม่เกินที่นั่งละ 100,000 บาท/คน
7. คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ไม่เกิน 200,000 บาท/ครั้ง

 

หมายเหตุ
- ตรวจสภาพรถก่อนทำประกัน
- แนบสำเนาใบขับขี่พร้อมใบคำขอทุกครั้ง
- ไม่รับประกันรถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพ หรือ เปลี่ยนเครื่องยนต์
- อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ ไม่รวมอุปกรณ์เสริม หรือ อุปกรณ์ตกแต่งใดๆ
- ใช้ส่วนบุลคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย 160 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อฝ่ายรับประกัน โทร.02-6309055,02-6309111 ต่อ 314-330 แฟ็กซ์ 02-2677291-2 , 02-2360331