ติดกล้อง รับส่วนลด

 

ติดกล้องติดรถยนต์ รับส่วนลดทันที 5%
สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ*

เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.กล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะ
การใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ และไม่มีการกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์
2.ต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดกล้องติดรถยนต์ เพื่อใช้ในการทำสัญญาประกันภัย
3.เมื่อเกิดเหตุ ทางบริษัทฯ สามารถใช้ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกเหตุการณ์ เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนของบริษัทเพิ่มเติมได้

 

* สำหรับเบี้ยประกันอัตราปกติ
---------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-6309055 , 02-6309111
ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์