ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย มากว่า 70 ปี มีผลการดำเนินธุรกิจที่ดีเยี่ยม และมีการเจริญเติบโต ที่ก้าวหน้ามาตลอด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการสมัครงาน

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหลักฐานการศึกษา, รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน), ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สนใจสมัครงาน

ติดต่อด้วยตนเองที่ : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เลขที่ 87 อาคารเอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1 และ 4-6 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรฯ 0-2853-8888 ต่อ 8223, 8224 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.