ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย มากว่า 70 ปี มีผลการดำเนินธุรกิจที่ดีเยี่ยม และมีการเจริญเติบโต ที่ก้าวหน้ามาตลอด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯดังต่อไปนี้

No. ตำแหน่ง จำนวนที่รับ รายละเอียด
1 พนักงานรับแจ้งอุบัติเหตุ (Call Center) 2 อัตรา
2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวน
3 เจ้าหน้าที่สารบรรณ 2 อัตรา
4 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 2 อัตรา
5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ 2 อัตรา
6 เจ้าหน้าที่รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 2 อัตรา
7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
เอกสารประกอบการสมัครงาน

สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหลักฐานการศึกษา, รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน), ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สนใจสมัครงาน ติดต่อด้วยตนเองที่: ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรฯ 02-630-9055, 02-630-9111 ต่อ 413, 419 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น.