กิจกรรมบริษัท
  สมาคมประกันวินาศภัย นำสมาชิกจากบริษัทประกันภัย และ คณะกรรมการฯ ร่วมสัมนาในหัวข้อ "การเขียนแผนงานประชาสสัมพันธ์ และ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด"
    นอกจากนี้ในช่วงงานเลี้ยงกลางคืนได้จัดงานเลี่ยงสังสรรค์สานความสัมพันธ์คน PR ภายใต้ชื่องาน " ราตรีนี้มีแต่สีสัน Colorful Night Party" เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าบริษัท สมาชิกให้มากขึ้น ท่ามกลางความสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง ณ โรงแรม มันตราปูระ รีสอร์ท พัทยา ที่ 30-31 มีนาคม 2555ี ที่ผ่านมา โดยคุณอารยา และ คุณกิตติศัพท์ เปป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ที่มา : สมาคมประกันวินาศภัย http://www.thaigia.com/