กิจกรรมบริษัท
  บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทางโตโยต้า ภายใต้ชื่องาน "Smart Value Driving Day" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับ การทำประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้าในโปรแกรม คอนวินิ-เอ็กซ์ ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโชว์รูมของโตโยต้า โดยมีผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ที่เป็นตัวแทนนำร่องในกิจกรรมส่งเสริมการขายครั้งนี้ โดยมีสถานที่จัดกิจกรรม ดังนี้
     1.โตโยต้า สุวรรณภูมิ สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 6 ส.ค. 54
     2.โตโยต้า ขอนแก่น สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 20 ส.ค. 54
     3.โตโยต้า บางกอก สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 17 ก.ย. 54