เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2485 โดยดําริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมี บริษัทประกันภัยที่เป็นของคนไทย จึงได้ดําเนินการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยมีพระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) ดํารงตําแหน่ง นายกกรรมการ ท่านแรก

เส้นทางการเติบโต

present

 

ปัจจุบัน
 

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ “TSI Insurance” ดำเนินธุรกิจรับประกัน วินาศภัยทุกประเภท การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัย การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริการผ่านตัวแทนสาขาและศูนย์บริการคุณภาพที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

proportion

 

 

สัดส่วนการประกันภัย

25% Non-Motor
• การประกันอัคคีภัย 
• การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
• การประกันภัย การขนส่งสินค้าทางทะเล

75% Motor
การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
• การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ
• การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ

protection

 

 

 

quote open
เราใส่ใจ และมุ่งมั่นสู่การบริการที่เป็นเลิศ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และ เลือกสรรความคุ้มครองหลากหลายรูปแบบครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยอุบัติเหตุ รวมไปถึงประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยทีมงานที่พร้อมดูแล และให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อย่างรวดเร็ว ผ่านตัวแทนสาขาและศูนย์บริการที่กระจาย อยู่ทั่วประเทศ

quote close

ผลงานที่ผ่านมา

TSI บริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า 76 ปี เราเติบโตทางธุรกิจประกันภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ซื่อสัตย์และเป็น ธรรมจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมาก

หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน “ที่ไว้วางใจให้เราดูแล”

หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มงานนิติบุคคลอาคารชุด หน่วยงานเอกชน